Elektronska fiskalizacija u Srbiji (eFiskalizacija)

Šta predstavlja nova eFiskalizacija? Uprošćeno, ona predstavlja potpuno novi način slanja informacija Poreskoj upravi gde svaki račun mora u realnom vremenu da se autorizuje od strane Poreske uprave. Nakon autorizacije račun mora biti odštampan sa qrcode-om koji služi za online proveru validnosti. Ceo sistem veoma podseća na e-banking model korišćenja, gde se koristi smart kartica […]