Elektronska fiskalizacija u Srbiji (eFiskalizacija)

Šta predstavlja nova eFiskalizacija?

Uprošćeno, ona predstavlja potpuno novi način slanja informacija Poreskoj upravi gde svaki račun mora u realnom vremenu da se autorizuje od strane Poreske uprave. Nakon autorizacije račun mora biti odštampan sa qrcode-om koji služi za online proveru validnosti. Ceo sistem veoma podseća na e-banking model korišćenja, gde se koristi smart kartica koja na sebi sadrži sertifikat kojim se potpisuju i kriptuju podaci koje se šalju. Čitač i smart kartica zapravo predstavljaju ono što Poreska uprava zove „sigurnosnim elementom“. Obavezni prelazak na novi sistem je za sada najavljen za 30.04.2022. godine.

Pored sigurnosnog elementa, šta je još potrebno nabaviti?

Sigurnosni element dobijate na kartici od Poreske uprave. Ako ne koristite softver u poslovanju, onda vam treba samo novi fiskalni uredjaj na kojem ćete uneti artikle/usluge i kucati prodaju. U protivnom, potreban je sertifikovan softver i mali POS štampač. Dodatno, možete koristiti i opciju sertifikovan program + neki novi fiskalni uredjaj koji radi kao štampač.

Koji su novi fiskalni aparati i da li su oni neophodni?

Iako su se pojavili novi fiskalni uredjaji (kase i printeri) od različitih proizvodjača, generalno oni vam ne trebaju. Po novom zakonu i proizvodjači softvera mogu u Poreskoj upravi sertifikovati svoj program koji se ponaša kao i fiskalni uredjaj, šalje podatke o računu u Poresku upravu i pri pozitivnom odgovoru isti treba da odštampa na običnom malom POS printeru koji ima širinu papirne trake od 58 do 79mm. Novitet je takodje da ukoliko kupite neki novi fiskalni uredjaj (kasu ili printer) onda softver mora biti sertifikovan od strane Poreske uprave da radi kao posrednik tj. da predaje fiskalnom uredjaju podatke (kao što je do sada to radio sa starim fiskalnim uredjajima).

Da li je neophodan Internet u novoj fiskalizaciji?

Da. S obzirom da se komunikacija sa Poreskom upravom odvija u realnom vremenu, neophodno je posedovati Internet priključak. Ako koristite softver u poslovanju, vrlo je verovatno da Internet priključak već posedujete.

Šta su sve troškovi u novoj fiskalizaciji?

Ukoliko koristite softver u poslovanju onda vam treba sertifikovani softver, mali POS štampač i Internet. Ukoliko ne koristite softver u poslovanju onda vam treba novi fiskalni uredjaj na kojem možete da kucate prodaju, koji može da očita sigurnosni element (smart karticu) i da poseduje ugradjenu Internet konekciju (obično je to 4G mreža ili je moguće da uredjaj poseduje priključak za LAN pa se može priključiti na postojeći Internet priključak). Idealni uredjaj za ovako nešto bi bio smart telefon novije generacije. U toku je sertifikacija ovakvog i ostalih softverskih rešenja Gart Solutions-a.