Gart Software

Solutions

Gart Restaurant

Gart Restaurant

Program za restorane, kafane, kioske sa brzom hranom

Gart Restaurant je program namenjen za restorane koji pored pripreme i prodaje napitaka poseduju pripremu, proizvodnju i prodaju hrane. Sadrži napredni modul za vodjenje stanja prodajnih artikala i sirovina koje se troše kroz recepture pri proizvodnji i prodaji, napredan sistem obaveštavanja i dvosmerne komunikacije sa kuhinjom pri naručivanju, kao i deo za vodjenje troškova kompletnog poslovanja lokala i napredno izveštavanje.

Glavne funkcionalnosti

Napredne funkcionalnosti

 • Podrška za neograničen broj računara za unos porudžbina kasira
 • Brz unos vizuelno prilagodjen lokalu  korišćenjem touch-screen uredjaja i personalizovanih kartica kasira
 • Mogućnost dodavanja neograničenog broja POS printera za porudžbine u kuhinji odvojene po kategorijama pripreme hrane
 • Mogućnost dodavanja touch-screen ekrana u kuhinji sa aplikacijom za obaveštavanje o porudžbinama

Marketing

 • Podrška za napredno poručivanje sa dodatnim opisima, redosledu gang-ova i obaveštavnjem kasira o završenoj porudžbini hrane
 • Personalizovane Loyalty kartice sa sistemom popusta i bodovanja
 • Definicija nezavisnih popusta po danima i satima – happy hour mehanizam
 • Definicija paketne prodaje artikala koji se sastoje iz više drugih artikala po predefinisanoj ceni

Automatizacija poslovanja

 • Zatvaranje računa i štampanje odgovarajućih izveštaja za kompanije oslobodjene od poreza kao što su ambasade i slično
 • Mogućnost vodjenja poluproizvoda na stanju, koji u realnom vremenu skidaju potrošnju sirovina pri proizvodnji
 • Jednostavno vodjenje i štampanje gotovinskih i virmanskih računa za kompanije na svim tipovima štampača
 • Brz uvid u finansije sa prikazom dugovanja klijenata kao i dugovanja tj. valute prema dobavljačima

Izveštaji i štampanje

 • Nezavisno vodjenje troškova poslovanja i izveštavanje o krajnjem profitu
 • Napredno izveštavanje sa 20 parametrizovanih izveštaja po svim robno/finansijskim aspektima
 • Pristup i pregled stanja i finansija u svakom trenutku korišćenjem smart phone uredjaja ili PC računara i van lokala
 • Automatski obračun artikala za naručivanje u odnosu na minimalni lager količina u realnom vremenu

Spisak svih funkcionalnosti

 • Rad sa više konobara/kasira 
 • Unos porudžbina po odeljenjima i stolovima
 • Grafički prikaz pozicija stolova 
 • Kucanje i podela po osobama i turama
 • Izdavanje fiskalnih i gotovinskh računa
 • Podela računa po turama i/ili osobama
 • Podela računa po načinima plaćanja
 • Primena popusta
 • Loyalty program
 • Happy hour
 • Praćenje porudžbina u kuhinji na pripremi hrane
 • Praćenje finansija za virmansko plaćanje
 • Evidencija prometa za knjigovodstvo
 • DPU (Dnevni promet ugostitelja)
 • Praćenje stanja zaliha i nabavke
 • Normativi pića i hrane
 • Proizvodnja, potrošnja sirovina i praćenje poluproizvoda
 • Automatske nivelacije
 • Kalkulacije i izveštaji analitike prodaje i potrošnje
 • Praćenje finansija troškova poslovanja i izveštavanje o profitu

Gart Software Solutions

Android aplikacija

Aplikacija za Android smart telefone omogućava uvid u pazare za izabrani period, prodate artikle, pazare po kasirima, prihod za period te trenutno stanje otkucanih i poručenih artikala po stolovima.

Potražite odgovore

Za Gart Restaurant se jednom plaća licenca koja je doživotnog tipa i ona obuhvata kompletnu instalaciju sistema (program sa bazom podataka, dodatna mesta za unos podataka, reporting aplikacija za mobilni telefon te podešavanje svih drajvera i veza sa štampačima i fiskalnim uredjajima i eventualnim dodatnim ekranima osteljivim na dodir za komunikaciju sa osobljem iz kuhinje za pripremu hrane) uz obuku ciljnim osobama koje će biti zadužene za administraciju nad podacima i vodjenjem stanja. Nakon toga se na mesečnoj bazi plaća iznos za podršku koja obuhvata pomoć telefonom i daljinskim pristupom računarom kao i pravo na sve nove verzije programa koje budu izlazile.

Minimum je jedan računar na kome će biti glavna baza podataka i program za unos porudžbina, zatim mali POS štampač za štampanje blokova poručenih artikala za kuhinju i šank i fiskalni uredjaj (*koji neće biti potreban od 30. aprila 2022. jer će komunikaciju sa poreskom službom i štampanje validnih računa u potpunosti raditi Gart program). Sve ostalo je opciono; dodatni računari za unos porudžbina, dodatni računari za administraciju (back office), dodatni POS štampači za različite pozicije pripreme hrane u kuhinji ili dodatni sistem sa ekranskim prikazom porudžbina u kuhinji. Naravno sam lokal mora imati već instaliranu mrežnu strukturu da bi ceo sistem funkcionisao kako treba.

Za instalaciju Gart Restaurant sistema je potrebno od 30 minuta do nekoliko sati, u zavisnosti od brzine samih računara, broja mesta za unos prodaje, broja POS štampača u kuhinji/šanku i ekranskih sistema za slanje porudžbina kuhinjskom osoblju te podešavanje mreže. Za dodatnu obuku i unos artikala, receptura i dodatnog podešavanja privilegija kasira te mesta i rasporeda za kucanje za lokal tipa restorana je potrebno još 2 do 8 sati i tada je moguće započeti prodaju. U praksi se pokazalo da se sve može završiti za dva radna dana.

Gart Restaurant u potpunosti podržava sve što je zakonski zahtevano za robno vodjenje iako on nije knjigovodstveni program. Izveštaji, olakšan uvid u lager i pomoć pri poručivanju namirnica koje su blizu minimalnog stanja u lageru su samo deo programa; povezivanje sa knjigovodstvom (export podataka), uvoz elektronskih faktura od dobavljača mogu vam značajno olakšati vodjenje robnog stanja lokala i smanjiti vreme koje se troši na administraciju.

Cenovnik

Standardna licenca

550€

jednokratno

U cenu je uračunato:

Instalacija kompletnog sistema koji obuhvata bazu podataka, dva mesta za kucanje porudžbina (računari i fiskalni uredjaji) i zatvaranje računa, dva mesta za Back Office administraciju

Podešavanje mreže i rutera za daljinski pristup i dve instalacije Android aplikacije za izveštavanje

Instalacija dva računara ili tri POS printera u kuhinji sa programom za povratnu komunikaciju sa osobljem na pripremi hrane

Obuka kasira i menadžera u trajanju od 6h

Tehnička podrška u radno vreme (telefonska podrška, email i daljnski online pristup), dnevni backup podataka na naš cloud sistem i sve nove verzije programa se naplaćuje 30€ mesečno

Iznajmljivanje sa održavanjem

45€​

mesečno

U cenu je uračunato:

Tehnička podrška u radno vreme (telefonska podrška, email i daljnski online pristup), dnevni backup podataka na naš cloud sistem i sve nove verzije programa

Inicijalna instalacija kompletnog sistema iznosi 200€ i obuhvata bazu podataka, dva mesta za kucanje porudžbina (računar, dva POS printera i fiskalni uredjaji) i zatvaranje računa, dva mesta za Back Office, podešavanje mreže i rutera za daljinski pristup i dve instalacije Android aplikacije za izveštavanje i obuka kasira i menadžera u trajanju od 6h. U cenu je uključen prvi mesec iznajmljivanja i održavanja.

Instalacija dodatnog sistema za praćenje porudžbina u kuhinji sa programom za povratnu komunikaciju sa osobljem na pripremi hrane iznosi 100€ i obuhvata instalaciju na dva računara. Ovaj sistem može biti zamenjen sa instalacijom tri POS printera na ciljnim mestima na pripremi hrane.

Cene dodatnih usluga:

 • Dodatna obuka korisnika na lokaciji klijenta iznosi 20€ po započetom satu
 • Instalacija sistema u slučaju havarije ili prebacivanja sistema na drugi kompjuter na lokaciji klijenta 60€
 • Dodatna instalacija mesta za unos porudžbina 20€ (daljinskim pristupom)
 • Dodatna instalacija novog POS printera 20€ (daljinskim pristupom); u slučaju da je na lokaciji klijenta iznosi 40€
 • Dodatna instalacija Android aplikacije za izveštavanje 10€ (daljinskim pristupom)
 • Dodatna instalacija jednog mesta za praćenje porudžbina u kuhinji je 25€ (daljinskim pristupom); u slučaju da je na lokaciji klijenta iznosi 50€