Gart Software

Solutions

Gart Trade

Gart Trade

Program za maloprodaje (prodavnice) i veleprodaje

Gart Trade predstavlja program za maloprodajne i veleprodajne kompanije sa posebnim funkcionalnostima za olakšano vodjenje i prodaju artikala u trgovinama. Sadrži višestruke cenovne kategorije za različite tipove klijenata, vodjenje stanja i prodaje artikala sa višestrukim barcode-ovima, podrškom za vage sa težinskim barcode-ovima i modulom za sinhronizaciju artikala sa Web prodavnicom i online naručivanjem. Sadrži i module za rental artikala tj. artikala koji se naplaćuju po utrošenom vremenu kao i modul za servisne firme.

Glavne funkcionalnosti

Napredne funkcionalnosti

 • Brz unos artikala u prodaji korišćenjem barcode šifri i odgovarajućih čitača kao i brzim pretraživanjem artikala
 • Štampanje svih tipova labela i deklaracija sa i bez barcode šifri
 • Automatska primena različith cena za drugačije klasirane kupce sa automatski generisanim nivelacijama

Marketing

 • Napredan Loyalty modul sa personalizovanim karticama za klijente zasnovan na popustima u odnosu na promet po kvartalima kupaca
 • Modul za spoljni ordering (telefonski, email) kao i integracija sa Web prodavnicom i online poručivanjem
 • Nezavisno vodjenje troškova poslovanja i izveštavanje o krajnjem profitu

Automatizacija poslovanja

 • Vodjenje robnog stanja po zakonskim normama i izveštajima

 • Brz uvid u finansije sa prikazom dugovanja klijenata kao i dugovanja tj. valute prema dobavljačima
 • Napredno izveštavanje sa 20 parametrizovanih izveštaja po svim robno/finansijskim aspektima

Izveštaji i štampanje

 • Servisni modul sa praćenjem artikala na servisu sa potrošnjom i ugradnjom delova i usluga na servisnom nalogu
 • Rental modul za praćenje rentiranja artikala zasnovanih na vremenskom iznajmljivanju za kompanije i fizička lica
 • Veleprodajni modul sa različitim tipovima dokumenata i sledljivosti, od profakture, fakture do finansijskog razaduženja po izvodima

Spisak svih funkcionalnosti

 • Paralelni rad sa više mesta za unos porudžbina
 • Unos porudžbina čitanjem barcode-a
 • Unos porudžbina naprednim pretraživanjem
 • Podrška za težinske barcode-ove
 • Integracija sa vagama i unos na meru
 • Evidencija prodaje po serijskim brojevima
 • Veleprodajni režim rada
 • Izdavanje fiskalnih i gotovinskh računa
 • Podela računa po načinima plaćanja
 • Štampanje svih tipova labela i deklaracija
 • Primena popusta i vaučera
 • Loyalty program sa bodovanjem kupaca
 • Happy hour
 • Servisni modul sa potrošnjom ugradjenog materijala
 • Rental modul za vremensko iznajmljivanje artikala
 • Praćenje finansija za virmansko plaćanje
 • Evidencija prometa za knjigovodstvo
 • Praćenje stanja zaliha i nabavke
 • Automatske nivelacije
 • Kalkulacije i izveštaji analitike prodaje i potrošnje
 • Praćenje finansija troškova poslovanja i izveštavanje o profitu

Gart Software Solutions

Kompletno rešenje za on-line prodaju i naručivanje

Sinhronizacija stanja web prodavnice i Gart Trade-a

Potražite odgovore

Za Gart caffe se jednom plaća licenca koja je doživotnog tipa i ona obuhvata kompletnu instalaciju sistema (program sa bazom podataka, dodatna mesta za unos podataka, reporting aplikacija za mobilni telefon te podešavanje svih drajvera i veza sa štampačima i fiskalnim uredjajima) i obuku ciljnoj osobi koja će biti zadužena za administraciju nad podacima. Nakon toga se na mesečnoj bazi plaća iznos za podršku koja obuhvata pomoć telefonom i daljinskim pristupom računarom kao i pravo na sve nove verzije programa koje budu izlazile.

Za instalaciju Gart sistema je potrebno oko 25 minuta, u zavisnosti od brzine računara. Za unos artikala i dodatnog podešavanja mesta i rasporeda za kucanje te kasira za lokal tipa kafeterije je potrebno još nešto preko sat vremena i već tada je moguće započeti prodaju.

Gart je program napisan za Windows operativni sistem. Iako nije preterano zahtevan što se tiče izbora hardvera, ne preporučujemo mnogo stare računare koji imaju starije operativne sisteme kao što je Windows XP ili Windows 7 i 8. Računari, mali POS računari, all-in-one sistemi sa ekranima osetljivim na dodir pa i laptopovi koji sadrže komponente iz zadnje dve generacije i na kojima radi Windows 10 su odličan izbor gde će instalirani sistem raditi više godina bez ikakvih problema.

Svi tvorci različith programa su u principu morali rešiti standardne probleme u ovom tipu poslovanja i generalno svi ispunjavaju slične stvari. Način na koji je to rešeno i kako to korisnik koristi je nešto što izdvaja Gart od ostalih. Tokom dvadesetogodišnjeg razvoja sistema mi smo dosta slušali naše korisnike i prilagodili program vama koji ga koristite svakodnevno u poslu. Tokom ovog vremena smo postigli zavidnu stabilnost i sistem koji praktično više ne poseduje greške (bugove) a naša podrška će uvek u najkraćem mogućem roku rešiti bilo kakav problem ako vam se isti dogodi.

Naravno. Pojavom smart telefona ovakvi zahtevi su postali standard i moguće je nadgledati u realnom vremenu sve finansijske vrednosti, prodaju, pazare kao i trenutno naručene artikle po stolovima kojima još nije izdat finalni račun. Da bi ovo funkcionisalo potrebno je da imate Internet priključak koji je na kablu (kablovski operateri, adsl priključak itd.), pošto tehnologija u kojoj se mobilna telefonija koristi za ovakve svrhe ne podržava pristup spolja.

Cenovnik

Standardna licenca

350€

jednokratno

U cenu je uračunato:

Instalacija kompletnog sistema koji obuhvata bazu podataka, jedno mesto za kucanje porudžbina (računar i fiskalni uređaji) i zatvaranje računa, jedno mesto za Back Office administraciju

Podešavanje mreže i rutera za daljinski pristup i jedna instalacija Android aplikacije za izveštavanje

Obuka kasira i menadžera u trajanju od 6h

Tehnička podrška u radno vreme (telefonska podrška, email i daljnski online pristup), dnevni backup podataka na naš cloud sistem i sve nove verzije programa se naplaćuje 20€ mesečno

Iznajmljivanje sa održavanjem

35€

mesečno

U cenu je uračunato:

Tehnička podrška u radno vreme (telefonska podrška, email i daljnski online pristup), dnevni backup podataka na naš cloud sistem i sve nove verzije programa

Inicijalna instalacija kompletnog sistema iznosi 150€ i obuhvata bazu podataka, jedno mesto za kucanje porudžbina (računar i fiskalni uređaj) i zatvaranje računa, jedno mesto za Back Office, podešavanje mreže i rutera za daljinski pristup i jedna instalacija Android aplikacije za izveštavanje i obuka kasira i menadžera u trajanju od 6h. U cenu je uključen prvi mesec iznajmljivanja i održavanja.

Cene dodatnih usluga:

 • Instalacija jednog mesta sa vagom (Bizerba/Shollex) je 50€ i obuhvata umrežavanje i podešavanje sistema za razmenu podataka izmedju baze podataka i vage
 • Dodatna obuka korisnika na lokaciji klijenta iznosi 20€ po započetom satu

  Instalacija sistema u slučaju havarije ili prebacivanja sistema na drugi kompjuter na lokaciji klijenta 60€

 • Dodatna instalacija mesta za unos porudžbina 20€ (daljinskim pristupom)
 • Instalacija i podešavanje barcode uredjaja za unos porudžbina iznosi 30€ (na lokaciji klijenta)
 • Instalacija i podešavanje label pos printera za labele i deklaracije iznosi 40€ (na lokaciji klijenta)
 • Dodatna instalacija Android aplikacije za izveštavanje 10€ (daljinskim pristupom)